USLUGE

New Account MD Beograd - računovodstvene i knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvena agencija New Account MD d.o.o. Beograd izuzetno profesionalno vrši računovodstvene, knjigovodstvene, finansijske, kao i usluge iz oblasti konsaltinga svim privrednim subjektima.

Knjigovodstvene usluge koje obavljamo:

 • vođenje dnevnika, glavne knjige, pomoćnih knjiga,
 • izrada završnog računa,
 • izrada vanrednih bilansa,
 • analitička evidencija salda, konta, izvodi otvorenih stavki,
 • obračun poreza,
 • vođenje poreskih evidencija,
 • poreski saveti,
 • obračun amortizacije osnovnih sredstava,
 • obračun zarada,
 • obračun doprinosa,
 • obračun honorara po ugovoru o delu, autorskom i ostalim ugovorima,
 • maloprodaja,
 • vođenje knjigovodstva troškova,
 • obračun kamata,
 • popunjavanje različitih tipova obrazaca,
 • priprema dokumentacije u vezi sa odobravanjem kredita.

Uz navedene usluge, New Account MD d.o.o. Beograd vam nudi i usluge zvaničnog sudskog prevodioca, kao i pravnu pomoć uglednih advokata.

Agencija ima svoju kurirsku službu čijim angažovanjem se obezbeđuje kontinuitet dostavljanja dokumentacije.

Cena usluga

U određivanju cene paketa naših usluga za svakog pojedinog klijenta upravljamo se prema određenim faktorima kao što su vrsta pravnog subjekta, obim poslovanja, broj zaposlenih, konkretna delatnost itd.

Cena konkretne usluge se formira na mesečnom nivou, a prava i obaveze između agencije i klijenta su regulisana ugovorom.

Klijentu koji otpočinje poslovanje predlažemo mogućnost ugovaranja cene na kraći rok, te u odnosu na dalji tok poslovanja formiranje nove stalnije cene naših usluga. Ovakva saradnja takođe se specificira ugovorom, a svaka promena aneksom ugovora.