OBRASCI

New Account MD Beograd - računovodstvene i knjigovodstvene usluge

Svaka poslovna aktivnost iziskuje svoj propisani obrazac. Kao naš klijent uvek ste u mogućnosti da nas konsultujete povodom pribavljanja i popunjavanja pripisanih obrazaca.

Obrasci finansijskih izveštaja

 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Statistički aneks
 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Obrazac PB1
 • Poreski bilans poslovne jedinice
 • Obrazac KPB
 • Obračun poreskog kredita – Aneks obrasca PB1
 • Obračun amotrizacije –OA obrazac

PDV obrasci

 • Obrazac ZPPO PDV – potvrda o poreskom oslobođenju za obveznika PDV-a koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara uz poresko oslobođenje
 • Obrazac PPO PDV – potvrda o poreskom oslobođenju za obveznika PDV-a koji vrši promet dobara i usluga, odnosno uvoz dobara uz poresko oslobođenje (za međunarodne ugovore)
 • Obrazac EPPDV – prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
 • Obrzac IEPDV – prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika PDV
 • Obrazac PEPDV – potvdra o izvršenom evidentiranju za PDV
 • Obrazac PPPDV – prijava poreza na dodatu vrednost
 • Obrazac ZBPDV – zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV